Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU och Kanada - Finlands ambassad, Ottawa : Finland och Kanada : Relationen mellan EU och Kanada

FINLANDS AMBASSAD, Ottawa

Embassy of Finland
55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario K1P 6L5, Canada
Tel. +1 613 288 2233, E-post: embassy.ott[at]formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Ottawa | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

EU och Kanada

EU:n ja Kanadan suhteet

Europeiska Unionen (EU) är, med undantag av USA, Kanadas största handelspartner. Det bilaterala förhållandet mellan Kanada och EU utformades 1976 genom ett ramavtal om kommersiellt och ekonomiskt samarbete, vilket var det första avtalet av denna typ mellan Europeiska gemenskapen och ett industrialiserat land.

Förhållandets integrerades ytterligare 1990 genom godkännandet av den transatlantiska deklarationen gällande EUs och Kanadas förhållande och 1996 genom en gemensam agenda för Kanada och EU (EU-Canada Joint Action Plan). Ett nytt kvalitativt incitament gjordes 1998 genom ingåendet av en förbindelse om att påbörja ett EU-Kanada handelsinitiativ, som betonade ömsesidigt erkännande, tjänster, regeringsinförskaffningar, industriella äganderättigheter, konkurrensärenden, kulturellt samarbete och samarbete mellan företag.

Två gånger om året samlas politiska ledare för EU och Kanada till ett toppmöte för att göra en omfattande utvärdering av det bilaterala förhållandet, göra beslut om hur relationerna bäst förstärks och fördjupas och utveckla nya metoder för att möta utmaningar i världsekonomin under 2000-talet. Under toppmötet i Ottawa, i december 2002, togs nya steg för att implementera ett nytt bilateralt handelsavtal för att effektivera investeringar och avlägsna handelshinder. Detta tillsammans med världshandelsorganisationens deklaration i Doha för EU och Kanada alltjämt närmare varandra. Under det senaste toppmötet mellan EU och Kanada i Quebec City i oktober 2008 behandlades ärenden gällande den globala ekonomin, energisäkerhet, klimatförändringen och internationell fred och säkerhet.

Till det kulturella samarbetet mellan de europeiska länderna och Kanada hör Europeiska Unionens filmfestival (European Union Film Festival) i Ottawa och Vancouver och priset för unga journalister (EU-Canada Young Journalist Award) grundat av delegationen för europeiska kommissionen och ambassaderna för EUs medlemsländer.

För mera information vänligen konsultera Europeiska kommissionens nätsidor eller nätsidorna för Europeiska kommissionens delegation i Kanada.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.2.2018


© Finlands ambassad, Ottawa | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter