Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Samarbete - Finlands ambassad, Ottawa : Finland och Kanada : Samarbete

FINLANDS AMBASSAD, Ottawa

Embassy of Finland
55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario K1P 6L5, Canada
Tel. +1 613 288 2233, E-post: embassy.ott[at]formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Ottawa | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Samarbete

Introduktion

Som parlamentära tvåspråkiga demokratier belägna i norr med liknande geografi, klimat och naturresurser har Kanada och Finland mycket gemensamt. Båda länderna framträder som ledande informationssamhällen med en stark känsla av delade värderingar på områden som inrikespolitik, utveckling, mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Det är inte förvånande att Finland och Kanada arbetar tillsammans på många områden, inklusive inom multilaterala organisationer som Förenta Nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), och inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Politiska relationer mellan Kanada och Finland har varit goda med talrika statsbesök av ministrar mellan länderna varje år. Finlands President Martti Ahtisaari besökte Kanada 1999 och sedan dess har kontakterna upprätthållits genom aktivt samarbete och besök av stats-, utrikes och andra framstående ministrar.

En Nordisk dimension

Både Finland och Kanada är medlemmar av Arktiska Rådet, som är ett internationellt forum dedikerat för att behandla gemensmma orosmoment och utmaningar för arktiska nationer. Då uppmärksamhet fokuserats på cirkumpolära ärenden har Finlands initiativ, den Nordliga Dimensionen med mål att utöka samarbete med Ryssland och andra partners inom ekonomisk förvaltning, energi, miljön och inom andra områden, även inkorporerats inom Europeiska Unionen och som en del av Kanadas utrikespolitik. Utöver detta har även finska samer etablerat regelbundna utbyten med kanadensiska inuitgrupper.

Fredsbevarande och säkerhet

Finland och Kanada har traditionsmässigt haft en stark roll i internationell vapenkontroll och avväpning, fredsbevaring och krishantering. Båda nationerna har gjort betydelsefulla insatser i fredsbevarande operationer, minuppröjning och andra humanitära ansträngningar runt om världen.

Kulturellt- och undervisningssamarbete

Kulturella och undervisningsrelaterade utbyten mellan Finland och Kanada har ökat under de senaste åren på både individuell och institutionsnivå. Finska och kanadensiska universitet och högskolor erbjuder ömsesidig distansundervisning och akademiska utbytesprogram. I september 2002 ordnade organisationen för universitet och högskolor i Kanada (Association of Universities and Colleges in Canada, AUCC), finska ambassaden i Ottawa och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete i Finland (CIMO) ett seminarium gällande universitets- och högskoleundervisning och student och praktikant utbytesprogram i Finland.

Förutom detta deltar både Finland och Kanada aktivt i arbetet för det arktiska universitetet (University of the Arctic), som är ett nätverk av akademiska institutioner och program i det norra cirkumpolära området. Universitetet genererar programstrukturer utformade för att ge undervisning "in the North, for the North, and by the North". Fem finska universitet, Helsingfors tekninska högskola, Kemi-Tornio yrkeshögskola, Uleåborgs yrkeshögskola, Rovaniemi yrkeshögskola och Laplands universitet är för närvarande medlemmar i nätverket.

Handel

På det stora hela har handel och investeringar mellan Kanada och Finland utvecklats positivt under de senaste åren. Bilaterala handelssiffor är trots detta relativt anspråkslösa, vilket reflekterar, bland annat, att båda länderna tävlar inom flera gemensamma resursbaserade sektorer.

Finska produkter importerades till Kanada under 2008 till ett sammanlagt värde av 854 miljoner kanadensiska dollar medan Kanada exporterade produkter till Finland för över en miljard kanadensiska dollar. Som jämförelse framgår det från finska tullens statistik att kanadensiska produkter importerades till Finland till ett värde av 673 miljoner euro 2008 (1.1% av totala importen) medan Finland exporterade varor till Kanada för 461 miljoner euro under samma tidsperiod (0,7% av totala värdet av exporten).

Kanada exporterar främst mineraler, motorfordon, industriell maskineri för allmänt bruk och utrustning till Finland. Till de varor som importeras hör bland annat apparatur, papper och paff, mineraler och motorfordon. Finska direktinvesteringar i Kanada utgjorde 776 miljoner kanadensiska dollar år 2007 i jämförelse med kanadensiska investeringar i Finland på 238 miljoner. De kanadensiska företag som gjort direkt investeringar i Kanada är relativt få, till de största aktörerna hör bland annat Bombardier, CAE, ScreenPlates och Quebecor. Finska företag på den kanadensiska marknaden är bland annat Nokia, Metso, UPM och Neste.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.5.2009


© Finlands ambassad, Ottawa | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter