Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Ottawa: Tjänster: Medborgarskap

FINLANDS AMBASSAD, Ottawa

Embassy of Finland
55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario K1P 6L5, Canada
Tel. +1 613 288 2233, E-post: embassy.ott[at]formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Ottawa | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Medborgarskap

Kundservice

Kundservice endast med tidsbeställning.

Finlands ambassad, Ottawa

Tel: +1-613-288 2233
Fax: +1-613-288 2244
E-post: embassy.ott@formin.fi
Telefontid: mån-tor 9.00-12.00, fre 11.00-12.00
Kundservice endast med tidsbeställning: mån - tor 13:00-16:00, fre 9.00-11.00
Jour: I nödfall kan man ringa tel. 011-358-9-160 55555  (i utrikesministeriet)

Finlands honorärkonsulat, Toronto

Passansökar och notarietjänster
Tel: +1-416-964-0066
E-post: toronto.ott@formin.fi
Kundservice endast med tidsbeställning: mån - fre 9.00 - 15.00

Finlands honorärkonsulat, Vancouver

Passansökar och notarietjänster
Tel: +1-604-688-4483
E-post: vancouver.ott@formin.fi
Kundservice endast med tidsbeställning: mån & tor 10:00-12:00 och 13:00-16:00.

Dubbelt medborgarskap, flerfaldigt medborgarskap

En finsk medborgare förlorar inte sitt finska medborgarskap genom att även bli ett annat lands medborgare. Detta gäller även utlänningar, vilka inte är tvungna att ge upp ett tidigare medborgarskap då finskt medborgarskap beviljas. Den nya medborgarskapslagen, som nu mer omfattande godkänner flerfaldigt medborgarskap, trädde i kraft 1.6.2003.

Lagstiftningen i andra medborgarskapsstaten påverkar det flerfaldiga medborgarskapet

Lagstiftningen i en andra stat påverkar en persons möjlighet att samtidigt inneha två medborgarskap. En finsk medborgare kan kvarhålla sitt finska medborgarskap även om flerfaldigt medborgarskap godkänns i en annan medborgarskapsstat.

På samma sätt kan en utlänning behålla sitt tidigare medborgarskap om lagstiftningen i denna stat inte förhindrar att personen samtidigt innehar finskt medborgarskap. För att förhindra att en person inte mot sin vilja förlorar sitt ikraftvarande medborgarskap är det skäl att på förhand ta reda på hur de relevanta staterna förhåller sig till flerfaldigt medborgarskap. Enligt ikraftvarande lag i Kanada förlorar en person inte sitt kanadensiska medborgarskap genom erhållandet av medborgarskap i en annan stat.

Barnets medborgarskap

En finsk moders barn erhåller alltid finskt medborgarskap vid födsel (gäller barn födda efter 1.9.1984). Ett barn till en finsk fader får finskt medborgarskap om barnets föräldrar är gifta. Om barnets föräldrar inte ingått giltigt äktenskap får ett barn till en finsk fader finskt medborgarskap genom anmälan, om faderskapet har bestyrkts. Mer information om barns medborgarskap fås från ambassaden i Ottawa.

Dubbelt medborgarskap för barn

Ett barn kan erhålla dubbelt medborgarskap om dess föräldrar har olika medborgarskap och är gifta vid barnets födelse. Som vuxen kan dubbelt medborgarskap även erhållas exempelvis i en situation där medborgarskap automatiskt kommer att beviljas utan skiljt godkännande, exempelvis vid ingåendet av äktenskap. En finsk medborgare med dubbelt medborgarskap som fötts och stadigvarande bor utomlands kan förlora sitt finska medborgarskap vid fyllda 22 år. En finsk medborgare, som även har ett annat lands medborgarskap, kvarhåller sitt finska medborgarskap endast genom en tillräcklig kontakt till Finland. En tillräcklig kontakt anses existera om:

  • Personen är född i Finland och dennas hemkomun enligt lagen om hemkomuner är i Finland då personen fyller 22 år;
  • Personens hemkomun har varit i Finland eller dennas egentliga bostad och hem i Danmark, på Island, i Norge eller Sverige sammanlagt minst sju år före personen fyllde 22 år; eller
  • Personen har vid 18 års ålder men före fyllda 22 år:
    • skriftligen meddelat en finsk diplomatisk representation eller till ett av en tjänsteman lett konsulat att det finska medborgarskapet skall kvarhållas;
    • beviljats ett finskt pass; eller
    • fullgjort finsk värnplikt eller civiltjänstgöring.

Migrationsverket har publicerat en relaterad brochyr "Att behålla finskt medborgarskap vid fyllda 22 år".

Värnplikt och dubbelt medborgarskap

En medborgare med flerfaldigt medborgarskap, som bott de senaste sju åren på annan ort än i Finland, är inte skyldig att fullgöra värnplikt eller civiltjänst i Finland. En person kan dock beordras till tjänstgöring om denna flyttar till Finland före det årets slut då personen fyller 30 år (lagen och värnplikt 35 §). En medborgare med dubbelt medborgarskap har alltid möjlighet att frivilligt fullgöra sin militärtjänstgöring i endera medborgarskapsstaten eller även i båda. En medborgare med dubbelt medborgarskap som uppnått ålder för att utföra sin militärtjänstgöring är skyldig att hålla information registrerad i finska befolkningsregistret uppdaterade gällande medborgarskap och kontaktupgifter. Informationen kan kontrolleras hos magistraterna.

Värnplikt gäller bara män. Kvinnor kan söka till frivillig militärtjänst.

Mer information finns på försvarsmaktens webbsida varusmies.fi.

Skriv ut

Uppdaterat 6.2.2018


© Finlands ambassad, Ottawa | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter